In de afgelopen maanden heeft het concern al wereldwijd productiebeperkingen van 30-50% doorgevoerd tengevolge van de teruggevallen vraag. In februari nam de wereldwijde staalproductie af met 42% op jaarbasis.

Wel beginnen de voorraden te dalen, waarbij bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en Canada de voorraadpositie nu 16% onder vorig jaar ligt. Arcelor gaat dit jaar de nettoschuldpositie van $ 26mrd terugbrengen naar $ 16mrd door voorraadafbouw, beperking van kapitaaluitgaven en andere maatregelen.

Het bedrijf heeft geen op korte termijn vervallende grote financieringsbehoeften. Ten opzichte van de verwachte nettoschuldpositie van $ 16 mrd eind 2009, die op basis van de convenanten dan maximaal 3.5 maal het ebitda resultaat mag bedragen, gaat Theodoor Gilissen Bankiers ervan uit dat het bedrijf zal voldoen aan de convenanten. De rating op Arcelor blijft Hold in afwachting van tekenen van een herstel in de staalmarkten

In de afgelopen maanden heeft het concern al wereldwijd productiebeperkingen van 30-50% doorgevoerd tengevolge van de teruggevallen vraag. In februari nam de wereldwijde staalproductie af met 42% op jaarbasis. Wel beginnen de voorraden te dalen, waarbij bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en Canada de voorraadpositie nu 16% onder vorig jaar ligt. Arcelor gaat dit jaar de nettoschuldpositie van $ 26mrd terugbrengen naar $ 16mrd door voorraadafbouw, beperking van kapitaaluitgaven en andere maatregelen. Het bedrijf heeft geen op korte termijn vervallende grote financieringsbehoeften. Ten opzichte van de verwachte nettoschuldpositie van $ 16 mrd eind 2009, die op basis van de convenanten dan maximaal 3.5 maal het ebitda resultaat mag bedragen, gaat Theodoor Gilissen Bankiers ervan uit dat het bedrijf zal voldoen aan de convenanten. De rating op Arcelor blijft Hold in afwachting van tekenen van een herstel in de staalmarkten