Hogere afschrijvingen (en impairment van USD 14mln) leidden tot een bedrijfsresultaat van min USD 45mln (was min USD 29 mln) en het nettoverlies bedroeg USD 52mln ( was USD 17 mln).

Per aandeel bedroeg het verlies over het hele jaar USD 1,39. Voor het eerste kwartaal dit jaar verwacht het bedrijf een verbetering. De directie stelt voor de dividendbetaling dit jaar te stoppen ter verbetering van de financiële positie.

De herfinanciering is in principe geregeld met een USD 600 mln faciliteit tot maart 2015. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers is houden.

Hogere afschrijvingen (en impairment van USD 14mln) leidden tot een bedrijfsresultaat van min USD 45mln (was min USD 29 mln) en het nettoverlies bedroeg USD 52mln ( was USD 17 mln). Per aandeel bedroeg het verlies over het hele jaar USD 1,39. Voor het eerste kwartaal dit jaar verwacht het bedrijf een verbetering. De directie stelt voor de dividendbetaling dit jaar te stoppen ter verbetering van de financiële positie. De herfinanciering is in principe geregeld met een USD 600 mln faciliteit tot maart 2015. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers is houden.