Anton Brender (Dexia Asset Management): "Maar de kans is het grootst dat die twijfel ontstaat uit het feit dat de overheidsschuld voor de meeste Europese landen niet opnieuw houdbaar wordt zonder dat er weer sprake is van groei. Tijdens de eerstvolgende maanden zal duidelijk worden hoe groot de inkrimping is van de activiteit die Griekenland en Portugal hebben beleefd en die nu ook Italië en misschien Spanje zal treffen. De Europese instanties hebben maar weinig tijd meer over om zich daarop voor te bereiden. Zij moeten tegen dan de aangekondigde systemen operationeel maken en ze in staat stellen om op te treden op de secundaire markt om de neerwaartse druk op de overheidseffecten die zich dan zal voordoen niet aan kracht te laten winnen. Zij moeten vooral en zo snel mogelijk zeggen hoe zij denken te verhinderen dat de eurolanden zouden stagneren, waardoor zowel het sociaal evenwicht als het begrotingsevenwicht in gevaar zou kunnen komen. Door het optreden van de ECB beschikken de regeringen eens te meer over iets meer tijd. Zullen zij die tijd beter gebruiken dan ze tot nu toe hebben gedaan?"

Anton Brender (Dexia Asset Management): "Maar de kans is het grootst dat die twijfel ontstaat uit het feit dat de overheidsschuld voor de meeste Europese landen niet opnieuw houdbaar wordt zonder dat er weer sprake is van groei. Tijdens de eerstvolgende maanden zal duidelijk worden hoe groot de inkrimping is van de activiteit die Griekenland en Portugal hebben beleefd en die nu ook Italië en misschien Spanje zal treffen. De Europese instanties hebben maar weinig tijd meer over om zich daarop voor te bereiden. Zij moeten tegen dan de aangekondigde systemen operationeel maken en ze in staat stellen om op te treden op de secundaire markt om de neerwaartse druk op de overheidseffecten die zich dan zal voordoen niet aan kracht te laten winnen. Zij moeten vooral en zo snel mogelijk zeggen hoe zij denken te verhinderen dat de eurolanden zouden stagneren, waardoor zowel het sociaal evenwicht als het begrotingsevenwicht in gevaar zou kunnen komen. Door het optreden van de ECB beschikken de regeringen eens te meer over iets meer tijd. Zullen zij die tijd beter gebruiken dan ze tot nu toe hebben gedaan?"