Anton Brender (Dexia AM): "Het zou verkeerd zijn om te denken dat het falen van de Europese overheden vooral te wijten is aan de onwil van die landen om hun overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje hebben immers stuk voor stuk forse inspanningen geleverd om een stap in de goede richting te zetten. De wortel van het huidige falen ligt dan ook in de Europese besluiteloosheid rond wat het oude continent nu echt wil."

Al sinds de start van de Europese muntunie aarzelen de regeringen immers tussen twee verschillende doelstellingen. Brender: "De eerste bestaat in het financieren van landen die worden uitgesloten van de financiële markten omdat hun schulden stilaan onhoudbaar zijn. Ze krijgen dus een laatste kans om hun financiële onevenwichten weg te werken én worden onder druk gezet om dat daadwerkelijk te doen. De tweede doelstelling gaat nog een stap verder en bestaat erin om ook landen die eveneens grote begrotingsuitdagingen hebben, maar nog lang niet in een situatie zitten waarin hen een laatste reddingsboei moet worden toegeworpen, te vrijwaren van "besmetting", wat ertoe zou leiden dat ze zich op de markten moeten financieren tegen een onhoudbaar hoge kostprijs."

Anton Brender (Dexia AM): "Het zou verkeerd zijn om te denken dat het falen van de Europese overheden vooral te wijten is aan de onwil van die landen om hun overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje hebben immers stuk voor stuk forse inspanningen geleverd om een stap in de goede richting te zetten. De wortel van het huidige falen ligt dan ook in de Europese besluiteloosheid rond wat het oude continent nu echt wil." Al sinds de start van de Europese muntunie aarzelen de regeringen immers tussen twee verschillende doelstellingen. Brender: "De eerste bestaat in het financieren van landen die worden uitgesloten van de financiële markten omdat hun schulden stilaan onhoudbaar zijn. Ze krijgen dus een laatste kans om hun financiële onevenwichten weg te werken én worden onder druk gezet om dat daadwerkelijk te doen. De tweede doelstelling gaat nog een stap verder en bestaat erin om ook landen die eveneens grote begrotingsuitdagingen hebben, maar nog lang niet in een situatie zitten waarin hen een laatste reddingsboei moet worden toegeworpen, te vrijwaren van "besmetting", wat ertoe zou leiden dat ze zich op de markten moeten financieren tegen een onhoudbaar hoge kostprijs."