Anton Brender (Dexia AM): "Sterker nog: omdat het hele dossier nu politiek geladen is, bestaat het gevaar dat de hele economie dadelijk begint te stagneren. Vanuit partijpolitiek standpunt hebben de Republikeinen er inderdaad geen enkele baat bij om de stimuleringsmaatregelen goed te keuren die president Obama voor ogen heeft. Hoe zwakker de economie immers zal zijn aan de vooravond van de verkiezingen van november 2012, hoe kleiner de kans dat de uittredende president zal worden herverkozen. Anderzijds is het zo dat als de Republikeinse kandidaat het pleit wint en vasthoudt aan de huidige filosofie van zijn of haar partij, er dan ook bitter weinig kans bestaat dat de Amerikaanse economie in 2013 kan heropleven. Op dat moment zullen we opnieuw kunnen vaststellen welke enorme schade een doctrinair liberalisme in de ontwikkelde economieën kan aanrichten!"

Anton Brender (Dexia AM): "Sterker nog: omdat het hele dossier nu politiek geladen is, bestaat het gevaar dat de hele economie dadelijk begint te stagneren. Vanuit partijpolitiek standpunt hebben de Republikeinen er inderdaad geen enkele baat bij om de stimuleringsmaatregelen goed te keuren die president Obama voor ogen heeft. Hoe zwakker de economie immers zal zijn aan de vooravond van de verkiezingen van november 2012, hoe kleiner de kans dat de uittredende president zal worden herverkozen. Anderzijds is het zo dat als de Republikeinse kandidaat het pleit wint en vasthoudt aan de huidige filosofie van zijn of haar partij, er dan ook bitter weinig kans bestaat dat de Amerikaanse economie in 2013 kan heropleven. Op dat moment zullen we opnieuw kunnen vaststellen welke enorme schade een doctrinair liberalisme in de ontwikkelde economieën kan aanrichten!"