Anton Brender (Dexia AM): "Als dit lukt, zullen deze landen tegen dan minder kwetsbaar zijn voor "kredietgebeurtenissen" die een impact hebben op andere uitgevers van staatspapier. Als Griekenland nu echter op een of andere manier overgaat tot een herstructurering van de schulden, dan zouden de markten de prijzen van Iers en Portugees schuldpapier snel doen dalen en zou er een forse druk ontstaan op Spanje om ook gebruik te maken van het EFSF-reddingsmechanisme. Te meer omdat inmiddels gebleken is dat Europa niet in staat is om in te grijpen op de markten en zo het momentum uit de koersbewegingen te halen. Tijdens de jongste top in maart weigerden de Europese leiders immers de macht om op de markten te interveniëren af te staan aan het EFSF, hoewel de Europese centrale bank dan al duidelijk had gemaakt dat ze van die opdracht, die ze slechts tijdelijk had aanvaard, ontheven wilde worden. Het EFSF-mechanisme beschikt weliswaar over voldoende middelen om Spanje te financieren, maar is wellicht toch onvoldoende gewapend om te verhinderen dat dit drama zich nog verder zou ontwikkelen. Het staat buiten kijf dat de markten nu snel zullen focussen op het volgende doelwit, namelijk Italië. De zwakke groei en de zware last van de overheidsschuld maken het land immers bijzonder kwetsbaar voor de verhoging van de leninglast..."

Anton Brender (Dexia AM): "Als dit lukt, zullen deze landen tegen dan minder kwetsbaar zijn voor "kredietgebeurtenissen" die een impact hebben op andere uitgevers van staatspapier. Als Griekenland nu echter op een of andere manier overgaat tot een herstructurering van de schulden, dan zouden de markten de prijzen van Iers en Portugees schuldpapier snel doen dalen en zou er een forse druk ontstaan op Spanje om ook gebruik te maken van het EFSF-reddingsmechanisme. Te meer omdat inmiddels gebleken is dat Europa niet in staat is om in te grijpen op de markten en zo het momentum uit de koersbewegingen te halen. Tijdens de jongste top in maart weigerden de Europese leiders immers de macht om op de markten te interveniëren af te staan aan het EFSF, hoewel de Europese centrale bank dan al duidelijk had gemaakt dat ze van die opdracht, die ze slechts tijdelijk had aanvaard, ontheven wilde worden. Het EFSF-mechanisme beschikt weliswaar over voldoende middelen om Spanje te financieren, maar is wellicht toch onvoldoende gewapend om te verhinderen dat dit drama zich nog verder zou ontwikkelen. Het staat buiten kijf dat de markten nu snel zullen focussen op het volgende doelwit, namelijk Italië. De zwakke groei en de zware last van de overheidsschuld maken het land immers bijzonder kwetsbaar voor de verhoging van de leninglast..."