Anton Brender (Dexia AM): "Vanuit het eerste standpunt zou het correct zijn om nu over te gaan tot een herstructurering van de Griekse schulden, zoals trouwens veel economen en politici suggereren: indien ook de laatste reddingsboei niet heeft geholpen, zouden de overheden dat moeten toegeven, ophouden met geld naar een bodemloos vat te dragen, het land de kans moeten bieden om zich te bevrijden van de overmatige schuldenlast en de obligatiehouders de gevolgen daarvan moeten doen inzien. Het probleem is echter dat deze oplossing vanuit het tweede perspectief enorm veel risico's inhoudt. Niet alleen omdat ze het Europese banksysteem op zijn grondvesten zal doen daveren, maar ook omdat ze de rentelasten voor alle Europese landen die om een of andere reden in een kwetsbare positie zitten, meteen de hoogte zal injagen. En dat wil de strategie die erop gericht is het besmettingsgevaar in te dijken, precies tegengaan. Na enige aarzeling lijkt ook de Duitse regering dat nu in te zien. Maar de gebeurtenissen van afgelopen weekend leren dat het hoog tijd is dat de Europese beslissingnemers duidelijk maken welke strategie ze precies volgen."

Anton Brender (Dexia AM): "Vanuit het eerste standpunt zou het correct zijn om nu over te gaan tot een herstructurering van de Griekse schulden, zoals trouwens veel economen en politici suggereren: indien ook de laatste reddingsboei niet heeft geholpen, zouden de overheden dat moeten toegeven, ophouden met geld naar een bodemloos vat te dragen, het land de kans moeten bieden om zich te bevrijden van de overmatige schuldenlast en de obligatiehouders de gevolgen daarvan moeten doen inzien. Het probleem is echter dat deze oplossing vanuit het tweede perspectief enorm veel risico's inhoudt. Niet alleen omdat ze het Europese banksysteem op zijn grondvesten zal doen daveren, maar ook omdat ze de rentelasten voor alle Europese landen die om een of andere reden in een kwetsbare positie zitten, meteen de hoogte zal injagen. En dat wil de strategie die erop gericht is het besmettingsgevaar in te dijken, precies tegengaan. Na enige aarzeling lijkt ook de Duitse regering dat nu in te zien. Maar de gebeurtenissen van afgelopen weekend leren dat het hoog tijd is dat de Europese beslissingnemers duidelijk maken welke strategie ze precies volgen."