De Fransen hebben alle vertrouwen in hun president verloren, maar ook in andere delen van Europa neemt de ontevredenheid zienderogen toe. Anti-Europese politici bezetten een derde van Europees parlement. Wat op zich een contradictio in terminis kan worden genoemd.

Eén op drie parlementsleden zetelen dus in een parlement dat ze eigenlijk liever afgeschaft zouden willen zien. Of het recept van Hollande verbetering kan brengen, valt evenwel te betwijfelen. In eigen land heeft hij al zoveel beloftes gedaan dat niemand hem nog gelooft.

De Fransen hebben alle vertrouwen in hun president verloren, maar ook in andere delen van Europa neemt de ontevredenheid zienderogen toe. Anti-Europese politici bezetten een derde van Europees parlement. Wat op zich een contradictio in terminis kan worden genoemd. Eén op drie parlementsleden zetelen dus in een parlement dat ze eigenlijk liever afgeschaft zouden willen zien. Of het recept van Hollande verbetering kan brengen, valt evenwel te betwijfelen. In eigen land heeft hij al zoveel beloftes gedaan dat niemand hem nog gelooft.