De resultaten vallen samen met de vierde jaarlijkse Global Be(er) Responsible Day , een wereldwijde actiedag ter promotie van vera ntwoorde alcoholconsumptie.

Dit jaar zijn de activiteiten van Global Be(er) Responsible Day gericht op de ontwikkeling en uitbreiding van het wereldwijde

Family Talk About Drinking -programma; de promotie van verkeersveiligheid, met inbegrip van bestuurders die niet

drinken; het opleiden van barpersoneel, kleinhandelaars en zakenpartners; en het aangaan van publiek-private

partnerschappen.

De resultaten vallen samen met de vierde jaarlijkse Global Be(er) Responsible Day , een wereldwijde actiedag ter promotie van vera ntwoorde alcoholconsumptie. Dit jaar zijn de activiteiten van Global Be(er) Responsible Day gericht op de ontwikkeling en uitbreiding van het wereldwijde Family Talk About Drinking -programma; de promotie van verkeersveiligheid, met inbegrip van bestuurders die niet drinken; het opleiden van barpersoneel, kleinhandelaars en zakenpartners; en het aangaan van publiek-private partnerschappen.