Per 28 augustus 2013 zag de situatie er als volgt uit:

*Totaal maatschappelijk kapitaal : 1.237.840.322,25€

*Totaal aantal uitstaande gewone aandelen : 1.607.244.725

Total aantal uitstaande warranten (elke warrant geeft de houder het recht om in te schrijven op 1 nieuw gewoon aandeel) 2.099.452

*Total aantal uitstaande opties (elke optie geeft de houder het recht om van Anheuser-Busch InBev 1 bestaand gewoon aandeel te kopen) : 49.428.086

Overeenkomstig Anheuser-Busch InBev's statuten, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3 %.

Per 28 augustus 2013 zag de situatie er als volgt uit: *Totaal maatschappelijk kapitaal : 1.237.840.322,25€ *Totaal aantal uitstaande gewone aandelen : 1.607.244.725 Total aantal uitstaande warranten (elke warrant geeft de houder het recht om in te schrijven op 1 nieuw gewoon aandeel) 2.099.452 *Total aantal uitstaande opties (elke optie geeft de houder het recht om van Anheuser-Busch InBev 1 bestaand gewoon aandeel te kopen) : 49.428.086 Overeenkomstig Anheuser-Busch InBev's statuten, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3 %.