De voorgestelde oplossing is grotendeels gebaseerd op de aangepaste transactie die werd aangekondigd op 14 februari 2013.

In het kader van deze overeenkomst, hebben de betrokken partijen en het Ministerie van Justitie samen de rechtbank benaderd en verzocht om de opschorting van de procedures in deze zaak te verlengen tot 23 april 2013.

Deze opschorting zal de partijen toelaten om de details van een voorgesteld akkoordvonnis te finaliseren, alsook de gerelateerde overeenkomsten en documenten die de regeling vereist.

De partijen hebben in hun verzoek aan de rechtbank laten weten dat dit naar verwachting het laatste verzoek tot opschorting zou zijn.

Goedkeuring van de transactie en de timings hiervoor blijven onderhevig aan de voltooiing van de relevante documentatie met het DOJ en andere partijen evenals aan de goedkeuring door de rechtbank.

De voorgestelde oplossing is grotendeels gebaseerd op de aangepaste transactie die werd aangekondigd op 14 februari 2013. In het kader van deze overeenkomst, hebben de betrokken partijen en het Ministerie van Justitie samen de rechtbank benaderd en verzocht om de opschorting van de procedures in deze zaak te verlengen tot 23 april 2013. Deze opschorting zal de partijen toelaten om de details van een voorgesteld akkoordvonnis te finaliseren, alsook de gerelateerde overeenkomsten en documenten die de regeling vereist. De partijen hebben in hun verzoek aan de rechtbank laten weten dat dit naar verwachting het laatste verzoek tot opschorting zou zijn. Goedkeuring van de transactie en de timings hiervoor blijven onderhevig aan de voltooiing van de relevante documentatie met het DOJ en andere partijen evenals aan de goedkeuring door de rechtbank.