De stijgende prijzen maken consumenten behoudender. Ook de vermindering van autosubsidies en de late Pasen hebben een negatieve invloed gehad.

De stijgende prijzen maken consumenten behoudender. Ook de vermindering van autosubsidies en de late Pasen hebben een negatieve invloed gehad.