Anderzijds wordt er in Europa ook werk gemaakt van een versterking van de financiël positie van de banken. Beide maatregelen lijken samen bekeken enigszins tegenstrijdig met elkaar.

Van de ene kant wordt een grotere bijdrage van de banken gevraagd, aan de andere kant staan die banken al op zeer wankele benen. Merkel toonde zich wel bereid om de banken extra hulp te bieden.

Anderzijds wordt er in Europa ook werk gemaakt van een versterking van de financiël positie van de banken. Beide maatregelen lijken samen bekeken enigszins tegenstrijdig met elkaar. Van de ene kant wordt een grotere bijdrage van de banken gevraagd, aan de andere kant staan die banken al op zeer wankele benen. Merkel toonde zich wel bereid om de banken extra hulp te bieden.