Angel Gurria (secretaris-generaal van de OESO): "Hervormingen zijn dringend nodig om een 'middelmatig' decennium te voorkomen. Wanneer er niets gebeurt, zitten we minstens tot en met 2015 met een kwakkelende economie opgezadeld. Het kan zelfs zijn dat we tot 2020 een onvolwaardige groei gaan krijgen."

Wat moet er dan concreet gebeuren? Gurria, de voormalige minister van financiën van Mexico, legt de vinger op de zere wonden: "Op de eerste plaats moeten de begrotingsproblemen aangepakt worden, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Daarnaast moet het onderwijs dringend worden afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt, zoniet dreigt de werkloosheidsgraad in de geïndustrialiseerde wereld hoog te blijven."

Angel Gurria (secretaris-generaal van de OESO): "Hervormingen zijn dringend nodig om een 'middelmatig' decennium te voorkomen. Wanneer er niets gebeurt, zitten we minstens tot en met 2015 met een kwakkelende economie opgezadeld. Het kan zelfs zijn dat we tot 2020 een onvolwaardige groei gaan krijgen." Wat moet er dan concreet gebeuren? Gurria, de voormalige minister van financiën van Mexico, legt de vinger op de zere wonden: "Op de eerste plaats moeten de begrotingsproblemen aangepakt worden, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Daarnaast moet het onderwijs dringend worden afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt, zoniet dreigt de werkloosheidsgraad in de geïndustrialiseerde wereld hoog te blijven."