Andrew Balls (PIMCO): "Stabiliseer de overheidsschulden, stabiliseer de banken. Dat is belangrijk, want Griekenland gaat mijn inziens hoe dan ook failliet gaan. Dat kan op vrijwillige basis gebeuren, of gedwongen. De vraag is echter of het al dan niet begeleid gaat gebeuren. Op dit moment zijn de risico's op een wanordelijke default nog altijd niet verdwenen. Dat zou grote gevolgen meebrengen voor de andere landen in de eurozone. Van een betrouwbare firewall rond Spanje en Italië is nog steeds geen sprake en dat verontrust me wel. Daarom blijf ik dan ook zeer voorzichtig met Europese overheidsobligaties."

Andrew Balls (PIMCO): "Stabiliseer de overheidsschulden, stabiliseer de banken. Dat is belangrijk, want Griekenland gaat mijn inziens hoe dan ook failliet gaan. Dat kan op vrijwillige basis gebeuren, of gedwongen. De vraag is echter of het al dan niet begeleid gaat gebeuren. Op dit moment zijn de risico's op een wanordelijke default nog altijd niet verdwenen. Dat zou grote gevolgen meebrengen voor de andere landen in de eurozone. Van een betrouwbare firewall rond Spanje en Italië is nog steeds geen sprake en dat verontrust me wel. Daarom blijf ik dan ook zeer voorzichtig met Europese overheidsobligaties."