Andrew Balls (PIMCO): "Niet alleen de bedreigde landen lopen gevaar, ook voor de banken zijn er alarmlichtjes gaan branden. In een eerste fase van de crisis waren het de banken die alles instabiel maakten, terwijl de overheden een stabiliserend effect hadden. Nu is de situatie eigenlijk omgekeerd, in die zin dat we de banken zouden moeten stabiliseren om vervolgens ook de overheden weer stabiel te krijgen. Deze wisselwerking tussen beiden valt nu eenmaal moeilijk te doorbreken. In die zin is het belangrijk dat de banken geherfinancierd worden. Dat kan op drie manieren, in de volgorde van voorkeur: op eigen kracht, door de overheden en door het EFSF."

Andrew Balls (PIMCO): "Niet alleen de bedreigde landen lopen gevaar, ook voor de banken zijn er alarmlichtjes gaan branden. In een eerste fase van de crisis waren het de banken die alles instabiel maakten, terwijl de overheden een stabiliserend effect hadden. Nu is de situatie eigenlijk omgekeerd, in die zin dat we de banken zouden moeten stabiliseren om vervolgens ook de overheden weer stabiel te krijgen. Deze wisselwerking tussen beiden valt nu eenmaal moeilijk te doorbreken. In die zin is het belangrijk dat de banken geherfinancierd worden. Dat kan op drie manieren, in de volgorde van voorkeur: op eigen kracht, door de overheden en door het EFSF."