Bekaert behield in 2013 haar leidende marktposities in een omgeving met hoge concurrentiedruk en werd terug winstgevend, zo liet het bedrijf in een toelichting op de cijfers weten. Ondanks de matige globale marktvraag hield de groep stabiele volumes aan.

Bekaert bouwde bovendien de nettoschuld substantieel af dankzij een doeltreffende verlaging van het werkkapitaal.

Gedeprimeerde markten, zeer ongunstige wisselkoersverschillen, doorgerekende lagere grondstofprijzen en concurrentiële prijsdruk, tastten de geconsolideerde omzet van de groep aan met 7,9% in 2013.

Deze effecten werden dankzij de herstructureringsmaatregelen van 2012 en de gerealiseerde kostenbesparingen ongedaan gemaakt op het niveau van het bedrijfsresultaat.

Bekaert behield in 2013 haar leidende marktposities in een omgeving met hoge concurrentiedruk en werd terug winstgevend, zo liet het bedrijf in een toelichting op de cijfers weten. Ondanks de matige globale marktvraag hield de groep stabiele volumes aan. Bekaert bouwde bovendien de nettoschuld substantieel af dankzij een doeltreffende verlaging van het werkkapitaal. Gedeprimeerde markten, zeer ongunstige wisselkoersverschillen, doorgerekende lagere grondstofprijzen en concurrentiële prijsdruk, tastten de geconsolideerde omzet van de groep aan met 7,9% in 2013. Deze effecten werden dankzij de herstructureringsmaatregelen van 2012 en de gerealiseerde kostenbesparingen ongedaan gemaakt op het niveau van het bedrijfsresultaat.