De grote vraag is of zich iets soortgelijks zal afspelen wanneer het Congres zich volgend jaar opnieuw moet buigen over het schuldplafond en de financiering van de overheid.

Libby Cantrill van PIMCO is sceptisch over de vooruitzichten voor de in het pakket afgesproken begrotingsoverleg.

De belangrijkste drempels voor een veelomvattende oplossing die er de afgelopen twee jaar waren, bestaan nog steeds: democraten zullen niet instemmen met hervormingen van sociale voorzieningen zonder materiele stijging van inkomsten (dwz belastingverhogingen), terwijl de Republikeinen juist weigeren in te stemmen met eventuele belastingverhogingen.

Het is moeilijk voor te stellen dat de Republikeinse leiders een herhaling van dit verhaal zouden willen in de aanloop naar de verkiezingen in 2014, gezien de klap die ze door de recente ontwikkelingen hebben moeten incasseren in hun toch al magere scores in de opiniepeilingen.

De grote vraag is of zich iets soortgelijks zal afspelen wanneer het Congres zich volgend jaar opnieuw moet buigen over het schuldplafond en de financiering van de overheid. Libby Cantrill van PIMCO is sceptisch over de vooruitzichten voor de in het pakket afgesproken begrotingsoverleg. De belangrijkste drempels voor een veelomvattende oplossing die er de afgelopen twee jaar waren, bestaan nog steeds: democraten zullen niet instemmen met hervormingen van sociale voorzieningen zonder materiele stijging van inkomsten (dwz belastingverhogingen), terwijl de Republikeinen juist weigeren in te stemmen met eventuele belastingverhogingen. Het is moeilijk voor te stellen dat de Republikeinse leiders een herhaling van dit verhaal zouden willen in de aanloop naar de verkiezingen in 2014, gezien de klap die ze door de recente ontwikkelingen hebben moeten incasseren in hun toch al magere scores in de opiniepeilingen.