Geconfronteerd met een recessie op een moment dat ze met recordschuld opgezadeld zitten, hebben de Amerikanen hun consumptiegedrag fundamenteel gewijzigd. Elke dollar wordt nu driemaal omgedraaid alvorens te worden uitgegeven.

Op langere termijn is dat misschien niet zo'n slechte zaak, want de afhankelijkheid van de Verenigde Staten van het buitenland voor de financiering van haar tekorten wordt zo kleiner.

Op korte termijn dreigt het snel stijgen van het spaarquotum wel het economisch herstel te bemoeilijken. Volgens voormalige FED-gouverneur Lyle Gramley kan het effect hier van nog jarenlang voelbaar blijven.

Het feit dat de Amerikanen niet staan te trappelen om geld uit te geven, laat zich in alle industrietakken gevoelen. UAL moet bijvoorbeeld personeel om te slaan omdat steeds minder Amerikanen een vliegtuigticket kopen om op vakantie te gaan. Zelfs de giften aan liefdadigheidsinstellingen zijn voor het eerst sinds 1987 gedaald en gaan dit jaar nog verder dalen.

Anderzijds stijgt het volume aan deposito's bij de banken. In mei was er sprake van een stijging met 1,70%, op maandbasis de grootste sinds 1973. Het spaarquotum kan van niets in een recordtempo oplopen tot 10% tot 11% van het beschikbaar inkomen.

Vooral de snelheid waaraan de Amerikanen meer gaan sparen, moet volgens Gramley goed in de gaten worden gehouden. Gebeurt dit te snel, dan kan de economie nog dieper in een recessie belanden. Wordt de stijging gespreid over een aantal jaren, dan kan het herstel zich verder zetten.

Geconfronteerd met een recessie op een moment dat ze met recordschuld opgezadeld zitten, hebben de Amerikanen hun consumptiegedrag fundamenteel gewijzigd. Elke dollar wordt nu driemaal omgedraaid alvorens te worden uitgegeven. Op langere termijn is dat misschien niet zo'n slechte zaak, want de afhankelijkheid van de Verenigde Staten van het buitenland voor de financiering van haar tekorten wordt zo kleiner. Op korte termijn dreigt het snel stijgen van het spaarquotum wel het economisch herstel te bemoeilijken. Volgens voormalige FED-gouverneur Lyle Gramley kan het effect hier van nog jarenlang voelbaar blijven. Het feit dat de Amerikanen niet staan te trappelen om geld uit te geven, laat zich in alle industrietakken gevoelen. UAL moet bijvoorbeeld personeel om te slaan omdat steeds minder Amerikanen een vliegtuigticket kopen om op vakantie te gaan. Zelfs de giften aan liefdadigheidsinstellingen zijn voor het eerst sinds 1987 gedaald en gaan dit jaar nog verder dalen. Anderzijds stijgt het volume aan deposito's bij de banken. In mei was er sprake van een stijging met 1,70%, op maandbasis de grootste sinds 1973. Het spaarquotum kan van niets in een recordtempo oplopen tot 10% tot 11% van het beschikbaar inkomen. Vooral de snelheid waaraan de Amerikanen meer gaan sparen, moet volgens Gramley goed in de gaten worden gehouden. Gebeurt dit te snel, dan kan de economie nog dieper in een recessie belanden. Wordt de stijging gespreid over een aantal jaren, dan kan het herstel zich verder zetten.