Anderzijds maakten de consumenten op grote schaal gebruik van hun credit card, zodat ook de persoonlijke schulden torenhoog opliepen. Die trend lijkt nu definitief te zijn gekeerd.

In juni daalde het aantal kredieten dat door consumenten voor de vijfde maand op rij en dat betekent dat de Amerikanen steeds minder vlot naar hun kredietkaart griepen. Dat was overigens al in 16 van de 17 meest recente maanden het geval.

In juni daalde het bedrag aan opgenomen kredieten met een totaal van 1,30 miljard dollar op jaarbasis.

Het aantal autokredieten steeg anderzijds wel. De algemene trend is echter dat de Amerikanen minder uitgeven en meer sparen. Gregory Daco is van mening dat deze evolutie zich zal doorzetten zolang de economische indicatoren zwak blijven.

Hij denkt daarbij op de eerste plaats aan de werkloosheid. Sinds de piek uit juli 2008 is het bedrag aan consumentenkredieten al met 163 miljard dollar gedaald.

Anderzijds daalde de totale waarde van de bezittingen van Amerikanen met 11.000 miljard dollar sinds de piek op 2007, grotendeels als gevolg van de crisis op de vastgoedmarkt.

Anderzijds maakten de consumenten op grote schaal gebruik van hun credit card, zodat ook de persoonlijke schulden torenhoog opliepen. Die trend lijkt nu definitief te zijn gekeerd. In juni daalde het aantal kredieten dat door consumenten voor de vijfde maand op rij en dat betekent dat de Amerikanen steeds minder vlot naar hun kredietkaart griepen. Dat was overigens al in 16 van de 17 meest recente maanden het geval. In juni daalde het bedrag aan opgenomen kredieten met een totaal van 1,30 miljard dollar op jaarbasis. Het aantal autokredieten steeg anderzijds wel. De algemene trend is echter dat de Amerikanen minder uitgeven en meer sparen. Gregory Daco is van mening dat deze evolutie zich zal doorzetten zolang de economische indicatoren zwak blijven. Hij denkt daarbij op de eerste plaats aan de werkloosheid. Sinds de piek uit juli 2008 is het bedrag aan consumentenkredieten al met 163 miljard dollar gedaald. Anderzijds daalde de totale waarde van de bezittingen van Amerikanen met 11.000 miljard dollar sinds de piek op 2007, grotendeels als gevolg van de crisis op de vastgoedmarkt.