Er was sprake van een stijging met 0,30%, wat de beste prestatie was sinds september van vorig jaar. De consensusverwachting bij de analisten lag op een daling met 1,50%.

Het valt nog af te wachten of er wel degelijk sprake is van een trendommekeer op de markt, dan wel of we een tijdelijke opleving te zien krijgen. Vast staat wel dat we nog volatiele bewegingen op de markt te zien kunnen krijgen.

Er was sprake van een stijging met 0,30%, wat de beste prestatie was sinds september van vorig jaar. De consensusverwachting bij de analisten lag op een daling met 1,50%. Het valt nog af te wachten of er wel degelijk sprake is van een trendommekeer op de markt, dan wel of we een tijdelijke opleving te zien krijgen. Vast staat wel dat we nog volatiele bewegingen op de markt te zien kunnen krijgen.