1. Verdere inspanningen leveren om de concurrentiekracht van de Amerikaanse economie te verbeteren: daling van de loonkosten en vermindering van de afhankelijkheid van de VS op energievlak.

2. Terugkeer van de productie naar de VS. Uit een studie van Boston Consulting Group blijkt dat het concurrentievoordeel van China op loonvlak dit jaar zodanig zal dalen dat het economisch rendabel is de productie terug te brengen naar de VS. Dit zou kunnen resulteren in twee tot drie miljoen nieuwe banen.

3. De voortzetting van een zeer expansionistisch monetair beleid (lage interestvoet). De Amerikaanse Centrale Bank (Fed) heeft

tijdens haar laatste bijeenkomst begin juli trouwens besloten haar basisrente (rente die banken betalen wanneer ze lenen bij de Fed), tot eind 2014 in de buurt van nul te laten.

4. Waarom geen 'zwakke dollar-beleid' voeren om de export aan te zwengelen en de waarde van de buitenlandse schuld in deviezen te verminderen?, zo vraagt Belfius Bank zich af. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Amerikaanse overheid dit mechanisme aanwendt om haar economie nieuw leven in te blazen.

Hoewel de Amerikaanse economie voor talrijke uitdagingen

staat (terugdringen van de werkloosheid en het begrotingstekort), houden de analisten van Belfius Bank momenteel geen rekening met een recessie. Ze verwachten een zwakke expansie van de economie in 2012 en 2013.

1. Verdere inspanningen leveren om de concurrentiekracht van de Amerikaanse economie te verbeteren: daling van de loonkosten en vermindering van de afhankelijkheid van de VS op energievlak. 2. Terugkeer van de productie naar de VS. Uit een studie van Boston Consulting Group blijkt dat het concurrentievoordeel van China op loonvlak dit jaar zodanig zal dalen dat het economisch rendabel is de productie terug te brengen naar de VS. Dit zou kunnen resulteren in twee tot drie miljoen nieuwe banen. 3. De voortzetting van een zeer expansionistisch monetair beleid (lage interestvoet). De Amerikaanse Centrale Bank (Fed) heeft tijdens haar laatste bijeenkomst begin juli trouwens besloten haar basisrente (rente die banken betalen wanneer ze lenen bij de Fed), tot eind 2014 in de buurt van nul te laten. 4. Waarom geen 'zwakke dollar-beleid' voeren om de export aan te zwengelen en de waarde van de buitenlandse schuld in deviezen te verminderen?, zo vraagt Belfius Bank zich af. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Amerikaanse overheid dit mechanisme aanwendt om haar economie nieuw leven in te blazen. Hoewel de Amerikaanse economie voor talrijke uitdagingen staat (terugdringen van de werkloosheid en het begrotingstekort), houden de analisten van Belfius Bank momenteel geen rekening met een recessie. Ze verwachten een zwakke expansie van de economie in 2012 en 2013.