Bij Goldman Sachs is David Kostin dat de Amerikanen de impact van de fiscale klip niet goed begrijpen. Zij zijn van mening dat het bereiken van een overeenkomst alle problemen zal oplossen, maar vergeten daarbij dat er hoe dan ook inspanningen geleverd zullen moeten worden die de economische groei zullen doen vertragen.

In ieder geval zullen de belastingen voor de rijkere Amerikanen worden verhoogd, wat de consumptiebestedingen zal doen afnemen.

Daarnaast zullen er besparingen doorgevoerd worden, die eveneens op de consumptiebestedingen gaan wegen. Uiteindelijk zal dit alles gevolgen hebben voor het Amerikaans BBP.

Bij Goldman Sachs is David Kostin dat de Amerikanen de impact van de fiscale klip niet goed begrijpen. Zij zijn van mening dat het bereiken van een overeenkomst alle problemen zal oplossen, maar vergeten daarbij dat er hoe dan ook inspanningen geleverd zullen moeten worden die de economische groei zullen doen vertragen. In ieder geval zullen de belastingen voor de rijkere Amerikanen worden verhoogd, wat de consumptiebestedingen zal doen afnemen. Daarnaast zullen er besparingen doorgevoerd worden, die eveneens op de consumptiebestedingen gaan wegen. Uiteindelijk zal dit alles gevolgen hebben voor het Amerikaans BBP.