Bill Gross, fondsbeheerder bij obligatiebelegger PIMCO, is van mening dat de Amerikaanse werkloosheid een structureel probleem is geworden en zodoende haar cyclisch karakter is kwijtgespeeld. Daar zijn verschillende oorzaken voor, waaronder de technologische vooruitgang.

Die brengt mee dat er heel wat industriële jobs verdwijnen en die jobs gaan bovendien nooit terugkeren. Momenteel is de Amerikaanse economie gewoon niet sterk genoeg meer om voldoende jobs te creëren zodat de werkloosheid fundamenteel kan worden teruggedrongen.

Onderwijs kan tij deels helpen keren

Gross merkt op dat de Amerikaanse overheid ongeveer alles heeft gedaan wat in haar macht ligt om het tij te doen keren, maar tot dusver zonder veel zichtbaar resultaat. Dat betekent dat de zaken in de toekomst op een andere manier zullen moeten worden aangepakt.

Op de eerste plaats kan een verbetering van de fundamenten van het onderwijs het tij helpen doen keren. Daarnaast moeten de Verenigde Staten zich helemaal anders opstellen wat de handels- en valutapolitiek betreft.

Een zwakkere dollar kan de concurrentiekracht van de Amerikaanse economie helpen herstellen en op die manier de arbeidsmarkt een stevige duw in de rug geven.

Bill Gross, fondsbeheerder bij obligatiebelegger PIMCO, is van mening dat de Amerikaanse werkloosheid een structureel probleem is geworden en zodoende haar cyclisch karakter is kwijtgespeeld. Daar zijn verschillende oorzaken voor, waaronder de technologische vooruitgang. Die brengt mee dat er heel wat industriële jobs verdwijnen en die jobs gaan bovendien nooit terugkeren. Momenteel is de Amerikaanse economie gewoon niet sterk genoeg meer om voldoende jobs te creëren zodat de werkloosheid fundamenteel kan worden teruggedrongen.Onderwijs kan tij deels helpen keren Gross merkt op dat de Amerikaanse overheid ongeveer alles heeft gedaan wat in haar macht ligt om het tij te doen keren, maar tot dusver zonder veel zichtbaar resultaat. Dat betekent dat de zaken in de toekomst op een andere manier zullen moeten worden aangepakt. Op de eerste plaats kan een verbetering van de fundamenten van het onderwijs het tij helpen doen keren. Daarnaast moeten de Verenigde Staten zich helemaal anders opstellen wat de handels- en valutapolitiek betreft. Een zwakkere dollar kan de concurrentiekracht van de Amerikaanse economie helpen herstellen en op die manier de arbeidsmarkt een stevige duw in de rug geven.