Grantham antwoordt op de vraag van Gordon duidelijk 'ja'. De Amerikaanse welvaart zal voorgoed verdwijnen, de Amerikanen staan voor een bijzonder moeilijke periode.

De economie zal namelijk niet meer groeien en zonder economische groei is welvaart simpelweg onmogelijk.

In de eeuwen voor de industriële revolutie groeide het BBP met ongeveer 1%, tot en met de jaren 80 van vorige eeuw kregen we een versnelling tot een gemiddelde groei met 3,40%. Inmiddels is dat groeitempo een utopie geworden, met een algemene verarming van de bevolking tot gevolg.

Grantham antwoordt op de vraag van Gordon duidelijk 'ja'. De Amerikaanse welvaart zal voorgoed verdwijnen, de Amerikanen staan voor een bijzonder moeilijke periode. De economie zal namelijk niet meer groeien en zonder economische groei is welvaart simpelweg onmogelijk. In de eeuwen voor de industriële revolutie groeide het BBP met ongeveer 1%, tot en met de jaren 80 van vorige eeuw kregen we een versnelling tot een gemiddelde groei met 3,40%. Inmiddels is dat groeitempo een utopie geworden, met een algemene verarming van de bevolking tot gevolg.