Heel wat beleggers vrezen dat dit de voorbode is van meer van hetzelfde, de situatie zou in de komende maanden verder kunnen verslechteren. Maar zo'n vaart hoeft het volgens Juvyns niet te lopen. De stagnatie op de huizenmarkt is natuurlijk geen positief signaal, maar enkele indicatoren wijzen toch in de richting van een verder herstel.

Het blijft moeilijk om aan kredieten te raken, maar anderzijds wijst het onevenwicht tussen vraag en aanbod op een cyclisch herstel op korte of middellange termijn. De beurs op Wall Street kan in de komende maanden profiteren van een herstel van de vastgoedmarkt.

Heel wat beleggers vrezen dat dit de voorbode is van meer van hetzelfde, de situatie zou in de komende maanden verder kunnen verslechteren. Maar zo'n vaart hoeft het volgens Juvyns niet te lopen. De stagnatie op de huizenmarkt is natuurlijk geen positief signaal, maar enkele indicatoren wijzen toch in de richting van een verder herstel. Het blijft moeilijk om aan kredieten te raken, maar anderzijds wijst het onevenwicht tussen vraag en aanbod op een cyclisch herstel op korte of middellange termijn. De beurs op Wall Street kan in de komende maanden profiteren van een herstel van de vastgoedmarkt.