Het risico is namelijk aanwezig dat de vastgoedprijzen verder gaan dalen als gevolg van het aflopen van de stimuleringsmaatregelen. De gevolgen laten zich raden: nog meer foreclosures.

Die zouden op hun beurt de vastgoedprijzen opnieuw onder druk zetten. Er zou dus sprake zijn van een vicieuze cirkel: meer huizen op de markt, nog lagere prijzen, meer foreclosures enzovoort.

Feldstein, chairman van de White House Council of Economic Advisers tijdens de regering van Reagan, is van mening dat het een zware denkfout zou zijn om de belastingen nu te verhogen.

Het risico is namelijk aanwezig dat de vastgoedprijzen verder gaan dalen als gevolg van het aflopen van de stimuleringsmaatregelen. De gevolgen laten zich raden: nog meer foreclosures. Die zouden op hun beurt de vastgoedprijzen opnieuw onder druk zetten. Er zou dus sprake zijn van een vicieuze cirkel: meer huizen op de markt, nog lagere prijzen, meer foreclosures enzovoort. Feldstein, chairman van de White House Council of Economic Advisers tijdens de regering van Reagan, is van mening dat het een zware denkfout zou zijn om de belastingen nu te verhogen.