Dit cijfer moet echter gerelativeerd worden, want het zou op de eerste plaats het gevolg zijn van een tekort aan beschikbaar huizen in het onderste segment van de markt.

Anderzijds zijn volgens de National Association of Realtors de prijzen van bestaande woningen in mei met 7,90% gestegen tot het hoogste niveau sinds juni 2010. Wall Street is niettemin zwak gestemd, wat onder andere te maken heeft met de vrees dat de ammunitie van de FED is opgebruikt.

Toch geen economische recessie in VS?

Tijdens het eerste kwartaal van 2012 kende de Amerikaanse economie volgens Belfius Research een zwakkere groei dan in

het laatste kwartaal van 2011.

Die lichte terugval is toe te schrijven aan de daling van de overheidsuitgaven. De particuliere consumptie, het voornaamste bestanddeel van het bruto binnenlands product (bbp: de jaarlijkse productie van goederen en diensten van een land, ongeacht of ze in het binnen- of het buitenland tot stand komt), is daarentegen met 2,9 % toegenomen.

Dat is de krachtigste stijging sinds het laatste kwartaal van 2010. Die dynamische consumptie is het gevolg van een duidelijke verbetering op het tewerkstellingsfront.

Sinds begin 2012 creëert de Amerikaanse economie immers gemiddeld 200 000 arbeidsplaatsen per maand. In die context verwachten de analisten van Belfius Research geen economische recessie in de Verenigde Staten (groei van 2,2 % in 2012).

Dit cijfer moet echter gerelativeerd worden, want het zou op de eerste plaats het gevolg zijn van een tekort aan beschikbaar huizen in het onderste segment van de markt. Anderzijds zijn volgens de National Association of Realtors de prijzen van bestaande woningen in mei met 7,90% gestegen tot het hoogste niveau sinds juni 2010. Wall Street is niettemin zwak gestemd, wat onder andere te maken heeft met de vrees dat de ammunitie van de FED is opgebruikt. Toch geen economische recessie in VS? Tijdens het eerste kwartaal van 2012 kende de Amerikaanse economie volgens Belfius Research een zwakkere groei dan in het laatste kwartaal van 2011. Die lichte terugval is toe te schrijven aan de daling van de overheidsuitgaven. De particuliere consumptie, het voornaamste bestanddeel van het bruto binnenlands product (bbp: de jaarlijkse productie van goederen en diensten van een land, ongeacht of ze in het binnen- of het buitenland tot stand komt), is daarentegen met 2,9 % toegenomen. Dat is de krachtigste stijging sinds het laatste kwartaal van 2010. Die dynamische consumptie is het gevolg van een duidelijke verbetering op het tewerkstellingsfront. Sinds begin 2012 creëert de Amerikaanse economie immers gemiddeld 200 000 arbeidsplaatsen per maand. In die context verwachten de analisten van Belfius Research geen economische recessie in de Verenigde Staten (groei van 2,2 % in 2012).