Het rendement op de 10-jarige staatsobligatie vertoont vandaag opnieuw een stijgende trend, waarbij de kaap van 3% eens te meer in het vizier komt. Het zal duidelijk zijn dat de rente niet te sterk mag stijgen, zoniet zal de Amerikaanse centrale bank gedwongen zijn om in te grijpen.

Algemeen wordt aangenomen dat de gevarendrempel op 3,50% ligt. Boven dat niveau kan de economie schade oplopen, maar kan de tevens de hausse op de beurs van Wall Street een halt toegeroepen worden. Vooral na de FED-meeting van 16-17 december moet de evolutie van de rente nauwlettend in de gaten gehouden worden.

Het rendement op de 10-jarige staatsobligatie vertoont vandaag opnieuw een stijgende trend, waarbij de kaap van 3% eens te meer in het vizier komt. Het zal duidelijk zijn dat de rente niet te sterk mag stijgen, zoniet zal de Amerikaanse centrale bank gedwongen zijn om in te grijpen. Algemeen wordt aangenomen dat de gevarendrempel op 3,50% ligt. Boven dat niveau kan de economie schade oplopen, maar kan de tevens de hausse op de beurs van Wall Street een halt toegeroepen worden. Vooral na de FED-meeting van 16-17 december moet de evolutie van de rente nauwlettend in de gaten gehouden worden.