Zo moet de reële rente op lange termijnobligaties terug evolueren naar zijn natuurlijk peil, met name de verwachte reële economische groei en dat stelt toch nog een verdere klim van minstens 1% in het vooruitzicht.

Op zich vormt dat geen probleem, het betreft immers maar een normalisatie. Belangrijker is echter het tempo waarmee deze renteklim wordt opgelegd en dat ligt grotendeels in handen van de centrale bank.

Het verwachte scenario houdt in dat vanaf medio september de monetaire overheid zal aankondigen dat haar expansieve beleid geleidelijk worden afgebouwd, met als eerste stap het terugschroeven van de systematische aankopen van overheidsobligaties.

De economisch zeer gevoelige hypotheekobligaties worden zo voorlopig nog gespaard. Pas tegen begin 2014 zou ook hier een afremmende beweging worden ingezet.

In dit perspectief kunnen de Amerikaanse LT rentetarieven met nog zo'n half procent stijgen tegen het jaareinde. De Europese rente zal deze evolutie slechts ten dele volgen.

De economische heropleving verloopt in het Oude Continent immers tegen een veel lager tempo dan in de V.S.

Zo moet de reële rente op lange termijnobligaties terug evolueren naar zijn natuurlijk peil, met name de verwachte reële economische groei en dat stelt toch nog een verdere klim van minstens 1% in het vooruitzicht. Op zich vormt dat geen probleem, het betreft immers maar een normalisatie. Belangrijker is echter het tempo waarmee deze renteklim wordt opgelegd en dat ligt grotendeels in handen van de centrale bank. Het verwachte scenario houdt in dat vanaf medio september de monetaire overheid zal aankondigen dat haar expansieve beleid geleidelijk worden afgebouwd, met als eerste stap het terugschroeven van de systematische aankopen van overheidsobligaties. De economisch zeer gevoelige hypotheekobligaties worden zo voorlopig nog gespaard. Pas tegen begin 2014 zou ook hier een afremmende beweging worden ingezet. In dit perspectief kunnen de Amerikaanse LT rentetarieven met nog zo'n half procent stijgen tegen het jaareinde. De Europese rente zal deze evolutie slechts ten dele volgen. De economische heropleving verloopt in het Oude Continent immers tegen een veel lager tempo dan in de V.S.