De Fed is bezorgd dat de economische groei laag blijft zonder extra monetaire maatregelen. De verrassing zat volgens Theodoor Gilissen Bankiers in de sneller dan verwachte koppeling van het renteniveau aan concrete niveaus van werkloosheid en inflatie, ook wel "Evans-rule" genoemd.

Tot nu toe hield de Fed vast aan een lage rente tot medio 2015 omdat de werkloosheid te hoog is en de inflatiedreiging beperkt.

De Fed laat deze periode-aanduiding nu vallen en koppelt de rentestand aan een werkloosheid van maximaal 6,5% en een inflatieverwachting voor de komende één tot twee jaar van maximaal 2,5%.

De werkloosheid bedraagt nu nog 7,7% en de inflatie ligt rond de 2%. De koppeling aan werkloosheid betekent naar alle waarschijnlijkheid dat de Fed zich mogelijk eerder kan terugtrekken dan in 2015 nadat het de komende maanden extra maatregelen neemt.

Het werkloosheidspercentage is vrij volatiel en afhankelijk van de participatiegraad. Deze daalt nu als gevolg van meer parttimers en minder werkzoekenden doordat zij ontmoedigd zijn. De criteria kunnen de aandelenmarkten volatieler maken.

De Fed is bezorgd dat de economische groei laag blijft zonder extra monetaire maatregelen. De verrassing zat volgens Theodoor Gilissen Bankiers in de sneller dan verwachte koppeling van het renteniveau aan concrete niveaus van werkloosheid en inflatie, ook wel "Evans-rule" genoemd. Tot nu toe hield de Fed vast aan een lage rente tot medio 2015 omdat de werkloosheid te hoog is en de inflatiedreiging beperkt. De Fed laat deze periode-aanduiding nu vallen en koppelt de rentestand aan een werkloosheid van maximaal 6,5% en een inflatieverwachting voor de komende één tot twee jaar van maximaal 2,5%. De werkloosheid bedraagt nu nog 7,7% en de inflatie ligt rond de 2%. De koppeling aan werkloosheid betekent naar alle waarschijnlijkheid dat de Fed zich mogelijk eerder kan terugtrekken dan in 2015 nadat het de komende maanden extra maatregelen neemt. Het werkloosheidspercentage is vrij volatiel en afhankelijk van de participatiegraad. Deze daalt nu als gevolg van meer parttimers en minder werkzoekenden doordat zij ontmoedigd zijn. De criteria kunnen de aandelenmarkten volatieler maken.