De werkloosheidscijfers voor de maand januari in de Verenigde Staten gaven een vertekend beeld. Enerzijds was er nog altijd geen sprake van jobcreatie, anderzijds daalde de werkloosheidsgraad tot 9,70%.

Het januari-rapport schonk echter weinig duidelijkheid of de arbeidsmarkt zich aan het herstellen is, meer bepaald of er opnieuw sprake is van banencreactie. Dat zal in de komende maanden moeten blijken.

Eén ding is echter wel al duidelijk: tijdens de voorbije recessie gingen meer banen verloren dan aanvankelijk was geraamd. Sinds eind 2007 gingen geen 7,20 miljoen banen verloren, maar wel 8,40 miljoen.

De cijfers zijn afkomstig van het Labor Department en dus alleszins betrouwbaar. Maar ook de januari-cijfers waren bij nader toezien allesbehalve schitterend.

Ondanks de daling van de werkloosheidsgraad gingen weer 20.000 banen verloren en bovendien werden de cijfers voor alle afgelopen 12 maanden naar beneden aangepast.

De tewerkstelling lag 1,40 miljoen eenheden lager in december dan aanvankelijk was geraamd. De daling van de werkloosheidsgraad was zodoende bemoedigend, maar het is nog veel te vroeg om er al definitieve conclusies uit te trekken.

In de komende maanden zal de evolutie van de werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten nog nauwlettender in de gaten worden gehouden.

De werkloosheidscijfers voor de maand januari in de Verenigde Staten gaven een vertekend beeld. Enerzijds was er nog altijd geen sprake van jobcreatie, anderzijds daalde de werkloosheidsgraad tot 9,70%. Het januari-rapport schonk echter weinig duidelijkheid of de arbeidsmarkt zich aan het herstellen is, meer bepaald of er opnieuw sprake is van banencreactie. Dat zal in de komende maanden moeten blijken. Eén ding is echter wel al duidelijk: tijdens de voorbije recessie gingen meer banen verloren dan aanvankelijk was geraamd. Sinds eind 2007 gingen geen 7,20 miljoen banen verloren, maar wel 8,40 miljoen. De cijfers zijn afkomstig van het Labor Department en dus alleszins betrouwbaar. Maar ook de januari-cijfers waren bij nader toezien allesbehalve schitterend. Ondanks de daling van de werkloosheidsgraad gingen weer 20.000 banen verloren en bovendien werden de cijfers voor alle afgelopen 12 maanden naar beneden aangepast. De tewerkstelling lag 1,40 miljoen eenheden lager in december dan aanvankelijk was geraamd. De daling van de werkloosheidsgraad was zodoende bemoedigend, maar het is nog veel te vroeg om er al definitieve conclusies uit te trekken. In de komende maanden zal de evolutie van de werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten nog nauwlettender in de gaten worden gehouden.