De consensusverwachting bij de economen lag op een stijging van de producentenprijzenindex met maar 0,90%. Zonder rekening te houden met de volatiele voedings- en energieprijzen was er sprake van een stijging van de prijzen met 0,50%.

Dat was een groter dan verwachte stijging, want de analisten hadden gerekend op een toename met 0,10%. De belangrijkste reden voor de gestegen inflatie was het duurder worden van de olieprijzen.

Voor andere producten lijken de gevaren op prijsstijgingen voorlopig relatief beperkt. Algemeen wordt verwacht dat de inflatiedruk in de komende kwartalen gaat afnemen als gevolg van het uitpieken van de olieprijzen.

De consensusverwachting bij de economen lag op een stijging van de producentenprijzenindex met maar 0,90%. Zonder rekening te houden met de volatiele voedings- en energieprijzen was er sprake van een stijging van de prijzen met 0,50%. Dat was een groter dan verwachte stijging, want de analisten hadden gerekend op een toename met 0,10%. De belangrijkste reden voor de gestegen inflatie was het duurder worden van de olieprijzen. Voor andere producten lijken de gevaren op prijsstijgingen voorlopig relatief beperkt. Algemeen wordt verwacht dat de inflatiedruk in de komende kwartalen gaat afnemen als gevolg van het uitpieken van de olieprijzen.