Het mijnencomplex werd overgenomen van Mid-Tennessee Zinc Corporation (MTZ) (met gerechtelijk akkoord volgens "Chapter 11"), een volledige dochtermaatschappij van Strategic Resource Acquisition Corporation (SRA), na goedkeuring vandaag door de US Bankruptcy Court . MTZ nam het mijnencomplex over in 2006 en het staat sinds oktober 2008 op onderhoud.

Het mijnencomplex heeft historisch een nauwe band met de smelterij van Nyrstar in Clarksville die oorspronkelijk werd gebouwd om concentraten te behandelen afkomstig van het mijnencomplex. Eens de activiteit wordt hervat, zal het mijnencomplex een belangrijke bron blijven van concentraat voor deze smelter en ongeveer 50% van de concentraatbehoefte leveren.

In zijn commentaar op de overname verklaarde Roland Junck, Chief Executive Officer van Nyrstar, het volgende:
"Eens ze operationeel is, levert de overname van het mijnencomplex ons een kans om een aantal belangrijke synergiën te realiseren die de duurzame toekomst van Clarksville op lange termijn moeten ondersteunen en tezelfdertijd ook de waarde moeten vangen die vervat zit in het germanium- en galliumrijke concentraat."

Nyrstar wil het onderhoudsprogramma in de nabije toekomst aanhouden maar zal kansen blijven zoeken om de activiteit zo snel als commercieel haalbaar te hervatten. De kosten voor dit programma zijn geen materiële kosten.

Het mijnencomplex werd overgenomen van Mid-Tennessee Zinc Corporation (MTZ) (met gerechtelijk akkoord volgens "Chapter 11"), een volledige dochtermaatschappij van Strategic Resource Acquisition Corporation (SRA), na goedkeuring vandaag door de US Bankruptcy Court . MTZ nam het mijnencomplex over in 2006 en het staat sinds oktober 2008 op onderhoud. Het mijnencomplex heeft historisch een nauwe band met de smelterij van Nyrstar in Clarksville die oorspronkelijk werd gebouwd om concentraten te behandelen afkomstig van het mijnencomplex. Eens de activiteit wordt hervat, zal het mijnencomplex een belangrijke bron blijven van concentraat voor deze smelter en ongeveer 50% van de concentraatbehoefte leveren.In zijn commentaar op de overname verklaarde Roland Junck, Chief Executive Officer van Nyrstar, het volgende: "Eens ze operationeel is, levert de overname van het mijnencomplex ons een kans om een aantal belangrijke synergiën te realiseren die de duurzame toekomst van Clarksville op lange termijn moeten ondersteunen en tezelfdertijd ook de waarde moeten vangen die vervat zit in het germanium- en galliumrijke concentraat." Nyrstar wil het onderhoudsprogramma in de nabije toekomst aanhouden maar zal kansen blijven zoeken om de activiteit zo snel als commercieel haalbaar te hervatten. De kosten voor dit programma zijn geen materiële kosten.