De crude oil stocks in de U.S. (commercieel + SPR) bevonden zich eind vorig jaar op 3,47 barrel per kop, het hoogste niveau sinds 1993. De ratio voor 2010 stijgt tot ongeveer 3,51.

In de jaren 90 daalde deze verhouding, maar die daling was deels te verklaren door een aangroei van de VS-bevolking van 254 miljoen in 1991 tot 282 miljoen in 2000.

Een andere factor was het overstappen van de oliebedrijven in het midden van de jaren 90 op just-in-time inventory management. De ratio op commerciële voorraden daalde daardoor van 1,29 in 1993 tot 0,92 in 2003.

Momenteel bedraagt deze ratio opnieuw 1,17. Historisch gezien zijn de voorraden dus hoog. Daarbij moet ook rekening met de politiek van de Clinton Administration rond de Strategic Petroleum Reserve (SPR).

De SPR werd gedurende de Ford Administration ingevoerd in reactie op de oliecrisis van 1973-74. Die strategische voorraden werden in de loop van de jaren 90 geleidelijk aan opgevoerd.

De crude oil stocks in de U.S. (commercieel + SPR) bevonden zich eind vorig jaar op 3,47 barrel per kop, het hoogste niveau sinds 1993. De ratio voor 2010 stijgt tot ongeveer 3,51. In de jaren 90 daalde deze verhouding, maar die daling was deels te verklaren door een aangroei van de VS-bevolking van 254 miljoen in 1991 tot 282 miljoen in 2000. Een andere factor was het overstappen van de oliebedrijven in het midden van de jaren 90 op just-in-time inventory management. De ratio op commerciële voorraden daalde daardoor van 1,29 in 1993 tot 0,92 in 2003. Momenteel bedraagt deze ratio opnieuw 1,17. Historisch gezien zijn de voorraden dus hoog. Daarbij moet ook rekening met de politiek van de Clinton Administration rond de Strategic Petroleum Reserve (SPR). De SPR werd gedurende de Ford Administration ingevoerd in reactie op de oliecrisis van 1973-74. Die strategische voorraden werden in de loop van de jaren 90 geleidelijk aan opgevoerd.