De verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Rusland zijn duidelijk verslechterd, met als gevolg dat ook Rusland toenadering zoekt tot China. Econoom Liam Halligan schreef in de Britse krant The Telegraph dat deze evolutie niet zonder gevaar is voor de financiële markten.

Het afnemende vertrouwen in de dollar dreigt namelijk de Amerikaanse obligatiemarkt te ondermijnen. Daardoor zal het Witte Huis het steeds moeilijker om de rente op een uitstaande schuld van 17.500 miljard dollar terug te betalen. Op een bepaald moment zal die obligatiemarkt als een pudding in elkaar zakken, met een explosieve stijging van de rentevoeten tot gevolg.

De verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Rusland zijn duidelijk verslechterd, met als gevolg dat ook Rusland toenadering zoekt tot China. Econoom Liam Halligan schreef in de Britse krant The Telegraph dat deze evolutie niet zonder gevaar is voor de financiële markten. Het afnemende vertrouwen in de dollar dreigt namelijk de Amerikaanse obligatiemarkt te ondermijnen. Daardoor zal het Witte Huis het steeds moeilijker om de rente op een uitstaande schuld van 17.500 miljard dollar terug te betalen. Op een bepaald moment zal die obligatiemarkt als een pudding in elkaar zakken, met een explosieve stijging van de rentevoeten tot gevolg.