Daarmee wordt aangegeven dat de Amerikaanse consumenten weer meer geld willen uitgeven. Er was sprake van een stijging van de kleinhandelsverkopen met 0,50%, tegenover een daling met 0,10% de maand voordien.

Er was gerekend op een stijging met maar 0,30%, terwijl voor de maand december eerst ook een daling met 0,30% was vooropgesteld. Zonder rekening te houden met autoverkopen was er sprake van een stijging met 0,60%.

Daarmee wordt aangegeven dat de Amerikaanse consumenten weer meer geld willen uitgeven. Er was sprake van een stijging van de kleinhandelsverkopen met 0,50%, tegenover een daling met 0,10% de maand voordien. Er was gerekend op een stijging met maar 0,30%, terwijl voor de maand december eerst ook een daling met 0,30% was vooropgesteld. Zonder rekening te houden met autoverkopen was er sprake van een stijging met 0,60%.