Tyler Durden van Zero Hedge trekt echter de berekening van de inflatiecijfers in twijfel en heeft daar sterke argumenten voor. Volgens Durder draait de Amerikaanse regering haar burgers een rad voor de ogen, de eigenlijke inflatiecijfers liggen duidelijk hoger dan de officiële.

De manier waarop de inflatie wordt berekend is sinds 1978 meer dan 20 keer gewijzigd en iedere keer was het de bedoeling om het cijfer lager te doen uitkomen. Op basis van dezelfde berekeningsmethode als in 1980 zou de inflatie in de buurt van 8% uitkomen.

Tyler Durden van Zero Hedge trekt echter de berekening van de inflatiecijfers in twijfel en heeft daar sterke argumenten voor. Volgens Durder draait de Amerikaanse regering haar burgers een rad voor de ogen, de eigenlijke inflatiecijfers liggen duidelijk hoger dan de officiële. De manier waarop de inflatie wordt berekend is sinds 1978 meer dan 20 keer gewijzigd en iedere keer was het de bedoeling om het cijfer lager te doen uitkomen. Op basis van dezelfde berekeningsmethode als in 1980 zou de inflatie in de buurt van 8% uitkomen.