De prijzen liggen nu ruim 32% onder het hoogste niveau in 2006. De gedwongen huizenverkopen drukken de prijzen en kunnen de verkopen nog niet de benodigde impuls geven.

Weliswaar is de betaalbaarheid van woningen volgens Theodoor Gilissen Bankiers toegenomen, maar de welvaart van huizenbezitters is eveneens afgenomen waardoor terughoudendheid, mede door de hoge werkloosheid, te verklaren is.

De prijzen liggen nu ruim 32% onder het hoogste niveau in 2006. De gedwongen huizenverkopen drukken de prijzen en kunnen de verkopen nog niet de benodigde impuls geven. Weliswaar is de betaalbaarheid van woningen volgens Theodoor Gilissen Bankiers toegenomen, maar de welvaart van huizenbezitters is eveneens afgenomen waardoor terughoudendheid, mede door de hoge werkloosheid, te verklaren is.