Er was sprake van een daling met 4,60%, terwijl de consensusverwachting lag op een daling met 2,30%. De oktober-cijfers werden bovendien naar beneden aangepast tot een daling met 6%.

Bekeken over een periode van twee maanden was de daling de sterkste sinds in 1992 begonnen werd met de metingen. Uit de evolutie blijkt dat de bedrijven minder investeren in een omgeving waarin de recessie zich nog verdiept.

Er was sprake van een daling met 4,60%, terwijl de consensusverwachting lag op een daling met 2,30%. De oktober-cijfers werden bovendien naar beneden aangepast tot een daling met 6%. Bekeken over een periode van twee maanden was de daling de sterkste sinds in 1992 begonnen werd met de metingen. Uit de evolutie blijkt dat de bedrijven minder investeren in een omgeving waarin de recessie zich nog verdiept.