Arthur Berman, olieanalist voor Labyrinth Consulting Services, is één van de grootste energie-experts in de VS en hij behoort tot het kamp van de non-believers. Het verhaal van de olie- en aardgasvoorraden op Amerikaans grondgebied is volgens hem sterk overdreven.

De berekeningen zijn sterk overdreven, waarbij met één factor onvoldoende rekening werd gehouden. De Amerikanen consumeren zelf te veel olie en aardgas om aan de eigen behoeften te kunnen voldoen.

Schaalenergie is niet alleen te duur om te ontginnen, bovendien kunnen de gevonden bronnen maar een paar jaar worden gebruikt.

Arthur Berman, olieanalist voor Labyrinth Consulting Services, is één van de grootste energie-experts in de VS en hij behoort tot het kamp van de non-believers. Het verhaal van de olie- en aardgasvoorraden op Amerikaans grondgebied is volgens hem sterk overdreven. De berekeningen zijn sterk overdreven, waarbij met één factor onvoldoende rekening werd gehouden. De Amerikanen consumeren zelf te veel olie en aardgas om aan de eigen behoeften te kunnen voldoen. Schaalenergie is niet alleen te duur om te ontginnen, bovendien kunnen de gevonden bronnen maar een paar jaar worden gebruikt.