Eer dat deze goede cijfers echter een beleidsverandering bij de Fed teweeg zouden brengen, moet er heel wat gebeuren. De Fed heeft namelijk aangegeven dat de economische groei sterk moet zijn, de inflatie verder moet oplopen en de werkloosheid af moet nemen, voordat het zou overwegen om de voorgenomen tweede ronde van kwantitatieve verruiming niet geheel af te maken.

In genoemde criteria maakt de Amerikaanse economie wel degelijk vorderingen, aldus Theodoor Gilissen Bankiers. Door verlenging van de belastingkortingen en verlaging van sociale lasten zal de Amerikaanse economie dit jaar extra worden gesteund.

De kredietverlening komt wat meer op gang, de inflatieverwachtingen zijn gestegen, de arbeidsmarkt verbetert iets en de koersen van risicovollere beleggingen zijn in het laatste kwartaal sterk opgelopen.

Eer dat deze goede cijfers echter een beleidsverandering bij de Fed teweeg zouden brengen, moet er heel wat gebeuren. De Fed heeft namelijk aangegeven dat de economische groei sterk moet zijn, de inflatie verder moet oplopen en de werkloosheid af moet nemen, voordat het zou overwegen om de voorgenomen tweede ronde van kwantitatieve verruiming niet geheel af te maken. In genoemde criteria maakt de Amerikaanse economie wel degelijk vorderingen, aldus Theodoor Gilissen Bankiers. Door verlenging van de belastingkortingen en verlaging van sociale lasten zal de Amerikaanse economie dit jaar extra worden gesteund. De kredietverlening komt wat meer op gang, de inflatieverwachtingen zijn gestegen, de arbeidsmarkt verbetert iets en de koersen van risicovollere beleggingen zijn in het laatste kwartaal sterk opgelopen.