Een opleving in de consumentenbestedingen zal het einde van de recessie inluiden, zo blijkt uit het onderzoek uitgevoerd door Bloomberg. Voor het tweede semester wordt gerekend op een groei van het BBP met 1,50%, waar een maand geleden nog maar een groei met 1,20% was verwacht.

De 57 economen die door Bloomberg werden ondervraagd verwachten dat de werkloosheidsgraad begin volgend jaar de kaap van 10% gaat ronden, om in 2010 gemiddeld 9,80% te bedragen.

De economische opleving zal worden afgeremd door een zwak consumentenvertrouwen en door het verlies aan welvaart bij de gezinnen. De meeste economen zijn het er echter over eens dat een tweede stimuleringspakket - waar onder andere Warren Buffett op aandringt - niet noodzakelijk is.

Stephen Stanley, chef econoom bij RBS Securities, ziet steeds duidelijkere signalen dat de VS-economie stabiliseert. Stanley is van mening dat de overheid de juiste maatregelen heeft getroffen. Die zijn misschien niet altijd op het juiste moment uitgevoerd, maar we zitten toch op het goede pad.

Vanaf het derde kwartaal van volgend jaar kan de Federal Reserve haar basisrente weer verhogen. Die zou opnieuw 1% kunnen bedragen in het vierde kwartaal van 2010.

Vanaf het derde kwartaal van dit jaar - het huidige kwartaal dus - zou de Amerikaanse economie weer kunnen groeien. Van een spectaculaire herstel zou volgens Stanley echter geen sprake zijn

Een opleving in de consumentenbestedingen zal het einde van de recessie inluiden, zo blijkt uit het onderzoek uitgevoerd door Bloomberg. Voor het tweede semester wordt gerekend op een groei van het BBP met 1,50%, waar een maand geleden nog maar een groei met 1,20% was verwacht. De 57 economen die door Bloomberg werden ondervraagd verwachten dat de werkloosheidsgraad begin volgend jaar de kaap van 10% gaat ronden, om in 2010 gemiddeld 9,80% te bedragen.De economische opleving zal worden afgeremd door een zwak consumentenvertrouwen en door het verlies aan welvaart bij de gezinnen. De meeste economen zijn het er echter over eens dat een tweede stimuleringspakket - waar onder andere Warren Buffett op aandringt - niet noodzakelijk is. Stephen Stanley, chef econoom bij RBS Securities, ziet steeds duidelijkere signalen dat de VS-economie stabiliseert. Stanley is van mening dat de overheid de juiste maatregelen heeft getroffen. Die zijn misschien niet altijd op het juiste moment uitgevoerd, maar we zitten toch op het goede pad. Vanaf het derde kwartaal van volgend jaar kan de Federal Reserve haar basisrente weer verhogen. Die zou opnieuw 1% kunnen bedragen in het vierde kwartaal van 2010. Vanaf het derde kwartaal van dit jaar - het huidige kwartaal dus - zou de Amerikaanse economie weer kunnen groeien. Van een spectaculaire herstel zou volgens Stanley echter geen sprake zijn