Inderdaad, de werkloosheidsgraad bedraagt meer dan 10% en de VS-economie groeit aan een magere 2%. De verkiezingen hebben aangetoond dat de Amerikanen daar stilaan genoeg van hebben.

Dan Gross, de uitgever van Economics, nam de macro-economische indicatoren van de afgelopen maanden onder de loep en stelde vast dat die eigenlijk opvallend goed waren.

De economie blijft groeien, zij het aan een traag tempo, maar tijdens het derde kwartaal werd toch een groeiversnelling ten opzichte van het tweede kwartaal opgetekend.

De privé-sector schept opnieuw jobs, van een double-dip recessie is geen sprake. Bedrijven profiteren van de lage rente om zich te herfinancieren aan goedkope rentetarieven.

De economie zou in dit stadium van het herstel inderdaad sneller moeten groeien, maar het kost tijd alvorens de consumenten hun schulden hebben afgebouwd. Van een groeiversnelling zal dus waarschijnlijk geen sprake zijn.

Inderdaad, de werkloosheidsgraad bedraagt meer dan 10% en de VS-economie groeit aan een magere 2%. De verkiezingen hebben aangetoond dat de Amerikanen daar stilaan genoeg van hebben. Dan Gross, de uitgever van Economics, nam de macro-economische indicatoren van de afgelopen maanden onder de loep en stelde vast dat die eigenlijk opvallend goed waren. De economie blijft groeien, zij het aan een traag tempo, maar tijdens het derde kwartaal werd toch een groeiversnelling ten opzichte van het tweede kwartaal opgetekend. De privé-sector schept opnieuw jobs, van een double-dip recessie is geen sprake. Bedrijven profiteren van de lage rente om zich te herfinancieren aan goedkope rentetarieven. De economie zou in dit stadium van het herstel inderdaad sneller moeten groeien, maar het kost tijd alvorens de consumenten hun schulden hebben afgebouwd. Van een groeiversnelling zal dus waarschijnlijk geen sprake zijn.