Alleen de melding dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 0,25% (1% op jaarbasis ) blijkt te zijn gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal, was volgens ABN Amro negatief.

In tegenstelling tot de andere genoemde indicatoren, die van recentere datum zijn, betreft het hier een cijfer dat grotendeels is verstoord door het strenge winterweer.

Wanneer ABN Amro bovendien door het cijfer heenkijkt, ziet de bank dat consumptie en investeringen met een bevredigend tempo zijn gegroeid en de daling hoofdzakelijk het gevolg zijn van een voorraadafname en een daling van de investeringen in bedrijfsgebouwen.

Beide zijn bovengemiddeld sterk door de strenge winter beïnvloed (transport en bouw).

Een positief cijfer was verder de groei van de geldhoeveelheid in de eurozone, die weliswaar minder was dan verwacht, maar waarbinnen de afname van de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf minder sterk is gedaald dan voor kort nog het geval was.

Alleen de melding dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 0,25% (1% op jaarbasis ) blijkt te zijn gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal, was volgens ABN Amro negatief. In tegenstelling tot de andere genoemde indicatoren, die van recentere datum zijn, betreft het hier een cijfer dat grotendeels is verstoord door het strenge winterweer. Wanneer ABN Amro bovendien door het cijfer heenkijkt, ziet de bank dat consumptie en investeringen met een bevredigend tempo zijn gegroeid en de daling hoofdzakelijk het gevolg zijn van een voorraadafname en een daling van de investeringen in bedrijfsgebouwen. Beide zijn bovengemiddeld sterk door de strenge winter beïnvloed (transport en bouw). Een positief cijfer was verder de groei van de geldhoeveelheid in de eurozone, die weliswaar minder was dan verwacht, maar waarbinnen de afname van de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf minder sterk is gedaald dan voor kort nog het geval was.