Volgens de cijfers verstrekt door de Mortgage Bankers Association was van een verbetering van de gang van zaken in de Amerikaanse vastgoedsector in de laatste weken van 2011 nog geen sprake.

De vraag naar nieuwe woonkredieten of naar de herfinanciering van bestaande woonkredieten daalde in de staart van vorig jaar, ook ging de rente op die woonkredieten opnieuw naar omlaag.

Volgens de cijfers verstrekt door de Mortgage Bankers Association was van een verbetering van de gang van zaken in de Amerikaanse vastgoedsector in de laatste weken van 2011 nog geen sprake. De vraag naar nieuwe woonkredieten of naar de herfinanciering van bestaande woonkredieten daalde in de staart van vorig jaar, ook ging de rente op die woonkredieten opnieuw naar omlaag.