De buitenlandse vraag naar langlopende Amerikaanse waardepapieren is in augustus gestegen en dit ondanks het feit dat China minder Amerikaans overheidspapier kocht.

Vreemdelingen kochten voor een bedrag van 28,60 miljard dollar meer aan activa dan dat zij er verkochten. Het Treasury Department veilde een recordbedrag aan staatsobligaties om het tekort op de begroting op te vullen.

China bezat in augustus voor een totaal bedrag van 797,10 miljard dollar aan Amerikaans schatkistpapier. Dat is 3,40 miljard dollar dan de maand voordien, maar China blijft de belangrijkste buitenlandse eigenaar van Treasury securities.

De buitenlandse vraag naar langlopende Amerikaanse waardepapieren is in augustus gestegen en dit ondanks het feit dat China minder Amerikaans overheidspapier kocht. Vreemdelingen kochten voor een bedrag van 28,60 miljard dollar meer aan activa dan dat zij er verkochten. Het Treasury Department veilde een recordbedrag aan staatsobligaties om het tekort op de begroting op te vullen. China bezat in augustus voor een totaal bedrag van 797,10 miljard dollar aan Amerikaans schatkistpapier. Dat is 3,40 miljard dollar dan de maand voordien, maar China blijft de belangrijkste buitenlandse eigenaar van Treasury securities.