De Amerikaanse orders voor duurzame goederen hebben in april de stijging van maart gecontinueerd en het aantal werkloosheidsuitkeringen is in de loop van mei afgenomen.

Alleen de melding dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 0,25% (1% op jaarbasis ) blijkt te zijn gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal, was negatief. In tegenstelling tot de andere genoemde indicatoren, die van recentere datum zijn, betreft het hier een cijfer dat grotendeels is verstoord door het strenge winterweer.

De Amerikaanse orders voor duurzame goederen hebben in april de stijging van maart gecontinueerd en het aantal werkloosheidsuitkeringen is in de loop van mei afgenomen. Alleen de melding dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 0,25% (1% op jaarbasis ) blijkt te zijn gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal, was negatief. In tegenstelling tot de andere genoemde indicatoren, die van recentere datum zijn, betreft het hier een cijfer dat grotendeels is verstoord door het strenge winterweer.