Moody's dreigt om de Amerikaanse kredietrating te verlaten wanneer er geen oplossing voor de schuldenproblematiek wordt aangereikt. Op de eerste plaats moet het schuldenplafond worden verhoogd, zodat de VS obligaties kunnen blijven veilen.

Op langere termijn moet echter het overheidstekort worden teruggedrongen, zoniet dreigen de Verenigde Staten in nauwe financiële schoentjes te raken. Het rendement op de Amerikaanse staatsobligaties bedraagt inmiddels opnieuw ongeveer 3%.

Moody's dreigt om de Amerikaanse kredietrating te verlaten wanneer er geen oplossing voor de schuldenproblematiek wordt aangereikt. Op de eerste plaats moet het schuldenplafond worden verhoogd, zodat de VS obligaties kunnen blijven veilen. Op langere termijn moet echter het overheidstekort worden teruggedrongen, zoniet dreigen de Verenigde Staten in nauwe financiële schoentjes te raken. Het rendement op de Amerikaanse staatsobligaties bedraagt inmiddels opnieuw ongeveer 3%.