Algemeen is er de vrees dat de beurskoersen te enthousiast zijn vooruitgelopen op een economisch herstel dat zwakker dan verwacht zal blijken te zijn. Met name de economische indicatoren in China worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Jobless claims blijven maar dalen

De nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering zijn vorige week opnieuw gedaald. Er was sprake van een daling met 5000 eenheden tot nog 348.000 claims. Het vierwekelijks gemiddelde, dat algemeen als meer betrouwbaar wordt beschouwd, viel terug tot 355.000 of het laagste niveau sinds maart 2008.

Niettemin bedraagt de werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten nog steeds 8,30% en dat is één van de hoogste niveaus sinds de donkere dagen van de jaren 80. Wanneer de jobless claims blijven dalen, kan het echter moeilijk anders of ook de werkloosheidsgraad zal vroeg of laat naar omlaag moeten.

VS evolueren naar een tekort op de arbeidsmarkt

Conor Sen van Minaynville.com staat bekend om zijn tegenstrijdige visie op het financieel gebeuren. Ook wat betreft de evolutie van de werkloosheidsgraad gaat Sen niet akkoord met het merendeel van zijn collega's die beweren dat de Verenigde Staten met een chronisch hoge werkloosheidsgraad gaan blijven kampen.

Volgens Sen zal er binnen afzienbare tijd geen tekort maar een teveel aan banen zijn. Hij heeft daarbij een tijdspanne van minder dan 10 jaar voor ogen. Voor elke 10 Amerikanen die met pensioen gaan, zal er maar één zijn die zijn entree op de arbeidsmarkt maakt. Het hoeft waarschijnlijk geen betoog dat dit tot problemen gaat leiden.

Algemeen is er de vrees dat de beurskoersen te enthousiast zijn vooruitgelopen op een economisch herstel dat zwakker dan verwacht zal blijken te zijn. Met name de economische indicatoren in China worden nauwlettend in de gaten gehouden. Jobless claims blijven maar dalen De nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering zijn vorige week opnieuw gedaald. Er was sprake van een daling met 5000 eenheden tot nog 348.000 claims. Het vierwekelijks gemiddelde, dat algemeen als meer betrouwbaar wordt beschouwd, viel terug tot 355.000 of het laagste niveau sinds maart 2008. Niettemin bedraagt de werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten nog steeds 8,30% en dat is één van de hoogste niveaus sinds de donkere dagen van de jaren 80. Wanneer de jobless claims blijven dalen, kan het echter moeilijk anders of ook de werkloosheidsgraad zal vroeg of laat naar omlaag moeten. VS evolueren naar een tekort op de arbeidsmarkt Conor Sen van Minaynville.com staat bekend om zijn tegenstrijdige visie op het financieel gebeuren. Ook wat betreft de evolutie van de werkloosheidsgraad gaat Sen niet akkoord met het merendeel van zijn collega's die beweren dat de Verenigde Staten met een chronisch hoge werkloosheidsgraad gaan blijven kampen. Volgens Sen zal er binnen afzienbare tijd geen tekort maar een teveel aan banen zijn. Hij heeft daarbij een tijdspanne van minder dan 10 jaar voor ogen. Voor elke 10 Amerikanen die met pensioen gaan, zal er maar één zijn die zijn entree op de arbeidsmarkt maakt. Het hoeft waarschijnlijk geen betoog dat dit tot problemen gaat leiden.